logotype
Вже маєш аккаунт?

ВСП `Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства`

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства — єдиний в Україні навчальний заклад, в якому готують молодших спеціалістів для поліграфічної галузі.

На навчання до коледжу поступають юнаки та дівчата, які здобули повну загальну середню освіту або базову загальну середню освіту. Вони мають можливість оволодіти фахом за спеціальностями: «Дизайн друкованої продукції»; «Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»; «Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва»; «Видавнича справа та редагування»; «Обслуговування машин і технологічних ліній пакування»; «Товарознавство та комерційна діяльність»; «Бухгалтерський облік».

Львівський поліграфічний коледж є базовим в Україні з розробки державних стандартів для шести спеціальностей, а досвідчені викладачі — авторами-розробниками цих документів.

Сьогодні у коледжі навчається близько 1000 студентів, з них 870 — на денній формі. До їхніх послуг — 30 сучасно обладнаних кабінетів та лабораторій, бібліотека з читальним залом, навчально-виробнича експериментальна друкарня УАД, навчально-механічна майстерня, гуртожиток, 7 комп'ютерних класів, об'єднаних у локальну мережу з виходом в Інтернет. Крім цього, студенти коледжу користуються бібліотечними фондами академії, лабораторні та практичні заняття проводять у навчально-демонстраційному центрі фірми «Гейдельберг», обладнаному в Українській академії друкарства.

Навчальний заклад — активний учасник виставок, конференцій, майстер-класів, де відбувається обмін досвідом щодо підготовки фахівців з вищою освітою у навчальному закладі, проводиться профорієнтаційна робота з випускниками загальноосвітніх шкіл та налагоджуються партнерські стосунки зі спорідненими навчальними закладами України та інших країн.