Спільнота

Результатом такої навчальної діяльності має стати формування в учнівської молоді базових компетентностей демократичного громадянства, які нададуть можливість для особистісного самовизначення індивіда, ефективної взаємодії з іншими та стимулюватимуть молодих людей брати відповідальність за прийняття і втілення в життя обґрунтованих суспільних рішень.

Зараз нас . Долучайся. У нас цікаво.